Директорлар кеңесінің Төрағасы

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Бас директоры;

Сердиев Ибулла Жұмағұлұлы

1976 жылы 31 қаңтарда Маңғыстау облысында дүниеге келген.

Білімі: 
- М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы, инженер-экономист (1999 ж);
- К. И. Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, мұнай-газ ісі.

Жұмыс тәжірбиесі:
- Газ саласында 2003 жылдан бастап қызмет етеді.
- 2003 — 2005 жж. «Интергаз Орталық Азия» АҚ тендерлік рәсім мен келісімшарт мониторингі департаментінің бас маманы.

Әрі қарай оқу

"Интергаз Орталық Азия" АҚ Бас директоры

Басқарма Төрағасы

Қасеев Еркін Зарипұлы

1967 жылы 14 тамызында Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келді. 

Білімі: 1991 - В.И. Ленин атындағы ҚазПТИ, инженер.                                     

Жұмыс тәжірибесі:

1991 – 1998 жж – түрлі коммерциялық құрылымдарда басшылық қызметтерде жұмыс атқарды;

1998 – 2001 жж. – «Өскемен газ шаруашылығының басқармасы» директоры, «Алаутрансгаз» ААҚ басқарушы директорының орынбасары;

Әрі қарай оқу

«ҚазТрансГаз» АҚ экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры

Көшеров
Даир
Әділбекұлы

Тәуелсіз директор

Алдажаров
Айтмухаммед
Турарбекұлы

Тәуелсіз директор

Сайднасимов
Марат
Абдулазизұлы

Корпоративтік хатшы

Торғаев
Бақытқали
Нұрғалиұлы
9 маусым - Ұлттық аза тұту күні
Информация о закупках
Долгосрочный тендер по закупке товара «Круг шлифовальный» среди ОТП на период с 2016 по 2019г.г.

Ұйымдастырушы: Intergas Central Asia

Әдіс: Способом открытого тендера

Басы: 03.11.2015

Соңы: 03.12.2015

 


 АО «Интергаз Центральная Азия» объявляет о проведении открытого тендера на долгосрочной основе по закупке товара «Круг шлифовальный», проводимого среди отечественных товаропроизводителей.

Полный перечень закупаемых  товаров,  их  место, срок поставки, количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие требованиям, указанным в пункте 23 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.  

Пакет тендерной документации можно получить до 09 часов 30 минут времени г.Астаны «02» декабря 2015 года включительно, на веб-сайте «www.intergas.kz», либо по адресу г. Астана, улица 36, дом 11, БЦ «Болашак» 11 этаж, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18:30 часов времени г.Астаны. Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика заявки и доверенности на получения копии тендерной документации. Также представитель потенциального поставщика должен иметь при себе доверенность, на подачу заявки на участие в открытом тендере, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие в открытом тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Интергаз Центральная Азия» по адресу: г. Астана, улица 36, дом 11, БЦ «Болашак» 11 этаж.  

Окончательный срок представления тендерных заявок до 09 часов 30 минут времени г. Астаны «03» декабря 2015 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 10 часов 00 минут времени г. Астаны «03» декабря 2015 года, по следующему адресу: г. Астана, улица 36, дом 11, БЦ «Болашак» 11 этаж.

Потенциальные поставщики, средства массовой информации и их представители могут присутствовать  при  вскрытии  конвертов  с  тендерными заявками. Представители средства массовой информации должны иметь при себе доверенность на присутствие заседания тендерной комиссии.

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8 (7172)  97-73-56, 97-70-10, 97-70-70, факс 8 (7172) 97-70-28, 97-72-28, 97-72-29.

 «Интергаз Орталық Азия» АҚ отандық тауар өндірушілер арасында өткізілетін, ұзақ мерзімді негізде «Ажарлауыш шеңбер» тауарын сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетіні туралы хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, оларды жеткізу жері, мерзімі, саны және егжей-тегжейлі сипаттамасы тендерлік құжаттамада көрсетілген.

Тендерге қатысуға «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасының 23-тармағында көрсетілген талаптарға жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттама пакетін 2014 жылғы «02»  желтоқсанда  Астана қаласының уақытымен 09 сағат 30 минутке дейін, «www.intergas.kz» веб-сайтынан немесе Астана қ., 36-көше, 11-үй, 11-қабат мекен-жайында Астана қаласының уақытымен 9:00-ден 18:30 сағатқа дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда күн сайын алуға болады. Әлеуетті жеткізуші өкілінде тендерлік құжаттама көшірмесін алуға сенімхаты болуы қажет. Сонымен қатар әлеуетті жеткізушінің өкілінде екі кезеңдік ашық тендерге қатысуға өтінімді беруге, сондай-ақ тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашуға қатысуға сенімхаты болуы тиіс. Тендерлік құжаттама тегін беріледі.

Ашық тендерге қатысуға берілетін, конвертке жабылған тендерлік өтінімдерді әлеуетті жеткізушілер «Интергаз Орталық Азия» АҚ, Астана қ., 36-көше, 11-үй, 11-қабат мекен-жайына тапсырады.

Тендерлік өтінімдер өткізілетін соңғы уақыт: 2014 жылғы «03» желтоқсанда Астана қ. уақытымен 09 сағат 30 минутке дейін.

Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2014 жылғы «03» желтоқсанда Астана қ. уақытымен 10 сағат 00 минутте Астана қ., 36-көше, 11-үй, 11-қабат мекен-жайында ашылатын болады.  

Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде әлеуетті жеткізушілер, бұқаралық ақпарат құралдары және олардың өкілдері қатыса алады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінде тендерлік комиссияның отырысына қатысуға сенімхаты болуы тиіс.

Қосымша ақпаратты және анықтамаларды мынадай телефон арқылы алуға болады: 8 (7172)  97-73-56, 97-70-10, 97-70-70, факс 8 (7172) 97-70-28, 97-72-28, 97-72-29.

 

Жүктеулер

Проект договора  (Добавлен: 03.11.2015)

Техническая спецификация  (Добавлен: 03.11.2015)

Тендерная документация  (Добавлен: 03.11.2015)

 

Протоколы и итоги

Протокол итогов  (Добавлен: 02.12.2015)

Протокол итогов  (Добавлен: 02.12.2015)

 

Для внесения дополнении и изменении в проект договора необходимо Войти / Зарегистрироваться